Sociala missionen är Godkänd som Gåvomottagare

Sociala missionen har godkänts av Skatteverket som gåvomottagare den 25 februari 2021. Det innebär att om du som Gåvogivare kan få skattereduktion i din inkomstdeklaration.

Skatteverket har vissa krav för att en gåva ska godkännas för Skattereduktion och ska senast den 31 januari varje år lämna kontrolluppgift för gåvor som uppfyller samtliga nedanstående krav.

  • Godkänd som gåvomottagare när gåvan togs emot.
  • Gåvan uppgår till minst 200 kr per gåvotillfälle.
  • Gåvogivaren är en fysisk person som är känd, d.v.s. som ni har personnummer på.
  • Gåvogivaren har fyllt 18 år senast den 31 december det år som gåvan gavs.
  • Gåvan går till något av de godkända ändamålen att främja social hjälpverksamhet eller att främja vetenskaplig forskning.

Skatteverkets förteckning över godkända Gåvomottagare