Välkommen till digital träff om möjligheten till extern finansiering av verksamhet för asylsökande och nyanlända

Sociala Missionen och Equmeniakyrkan region Stockholm bjuder in till en digital träff för information om möjlighet till extern finansiering av verksamheter för asylsökande och nyanlända

Har din församling verksamhet som riktar sig till asylsökande och/eller nyanlända eller är intresserad av att i framtiden starta sådan verksamhet? Välkommen på ett digitalt seminarium där vi berättar om de projektmedel som är möjliga att söka från Länsstyrelsen. Vi kommer att prata om tidiga insatser för asylsökande (TIA), Länsstyrelsens satsning på friluftslivsaktiviteter inom TIA, utvecklingsmedel för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända (§37) samt ersättning till kommuner för utveckling av verksamhet med flyktingguider och familjeguider (§37a).

 

Datum: måndagen den 1 mars

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Digitalt. Länk skickas efter anmälan.

Anmäl deltagande senast den 25 februari till info@socialamissionen.se

 

Väl mött den 1 mars!