Årsmöte 2021

Sociala missionens årsmöte hålls den 26 april kl. 18. Mötet sker i digital form. För 2020 har årsredovisning signerats digitalt. Nedan finns Verksamhetsberättelse och och Årsredovisning i pdf samt den digitalt signerade årsredovisningen för 2020. Kallelse skickades 2021-03-26. Övriga handlingar och information till medverkande ombud har skickats ut 2021-04-12.

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Sociala Missionen 2020

Digitalt signerad Årsredovisning 2020 802003-1178 Sociala Missionen