Motion och övriga handlingar till Sociala missionens årsmöte den 27 augusti

Sociala missionens årsmöte hålls den 27 augusti kl 18:00 i Abrahamsbergskyrkan, Bävervägen 45, Bromma.

Till årsmötet har det inkommit en motion, den samt styrelsens svar på motionen tillsammans med övriga handlingar finner ni i länkar nedan.

Motion Sociala Missionen 25 juni

Styrelsens svar på Motion angående framtida inriktning för Sociala Missionen

Sociala Missionens framtid styrelsens förslag till årsmötet

Kallelse Sociala missionens årsmöte 2020-08-27

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2019