Styrelsens förslag inför årsmötet 2020

Sociala Missionens årsmöte har flyttats fram på grund av Corona och hålls den 27 augusti 2020.

Styrelsens har lagt ett förslag rörande Sociala Missionens framtid. Förslaget hittar du nedan.

Sociala Missionens framtid styrelsens förslag till årsmötet