Sociala Missionens årsmöte skjuts upp

På grund av Coronakrisen har styrelsen beslutat att skjuta upp Sociala Missionens årsmöte till den 27 augusti 2020. Underlaget kommer att skickas ut något fördröjt. Räkna med att verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och styrelsens förslag om Sociala Missionens framtid skickas runt påskhelgen.