Sociala Missionen deltar samråd om integration mellan regeringen och civilsamhället

Sociala Missionens Lotta Rapacioli har deltagit i ett samråd om integration mellan regeringen och civilsamhället. Temat var civilsamhällets roller i arbetet mot socioekonomisk segregation i hela landet, såväl i städer som i gles- och landsbygd. För mer information och bildspel, där Lotta finns på bild, tryck på länken nedan.

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/regeringen-och-civilsamhallet-i-samtal-om-integration/