Nya Rum sökes!

Sociala Missionen med flera organisationer samarbetar med Ny Gemenskap som har i uppdrag av Stockholms stad att hitta inackordering åt de gymnasieungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingar. Vi söker rum och andra boendelösningar till ungdomarna. Allt det praktiska såsom hyresavtal, kontakter med staden osv ansvarar projektet för. Läs mer på projektets facebooksida.