Länsstyrelsen i Stockholm stödjer vårt arbete med asylsökande

Glädjande nyheter – Sociala Missionen och Södertälje Missionsförsamling, Equmeniakyrkan Hallunda, Triangelkyrkan i Enskede och Missionskyrkan i Upplands-Väsby har beviljats medel för att arbeta med asylsökande under 2017 och 2018. Projektet, som heter Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet, erbjuder asylsökande svenskaundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. –Vi ser fram emot att samarbeta mer med församlingarna, och att utveckla vårt arbeta för och med asylsökande, säger Emelia Frennmark, verksamhetschef på Råd & Stöd.