Vi kommenterar Stockholms nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Sociala Missionen är remissinstans för Stockholms stads reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd, läs vårt remissvar Remissvar reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd.