Rapport om barn i bostadslöshet

Rädda Barnen har nyligen släppt en rapport om barn som  lever i bostadslöshet. Rapporten bekräftar Sociala Missionens erfarenhet av att möta dessa familjer – bostadslösheten drabbar framför allt barn som har ensamstående mammor, barn och kvinnor som är offer för våld i nära relation samt nyanlända barn och deras familjer. Bostadslösheten är både en orsak till och en konsekvens av ekonomisk utsatthet.

I rapporten menar Rädda Barnen att avsaknaden av ett barnrättstänkande i det övergripande bemötandet av bostadslösa barnfamiljer är alarmerande. Så länge bostadstillgången för utsatta barnfamiljer inte upphöjs till en prioriterad politisk fråga kommer problemet att kvarstå. Alla barn i Sverige ska ha rätt till en plats att kalla hemma – oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar.