Gruppboendet Lunden

Lunden gruppboende i Täby öppnade 2002 och har plats för fem hyresgäster. Boendet präglas av trygghet, respekt och självbestämmande.

Hyresgästerna på gruppboendet Lunden ges stöd, service och omvårdnad utifrån individuella behov. Omsorgen ges på ett sådant sätt att hyresgästernas egna resurser frigörs och utvecklas. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Verksamheten bygger på ett nära samarbete med närstående och kommunens LSS-handläggare. En viktig strävan i verksamheten är att stödja hyresgästerna så att deras egna resurser frigörs och utvecklas. Personalen och hyresgästerna arbetar med bildstöd och andra hjälpmedel som bidrar till att de boende kan bli mer självständiga i sina vardagssysslor. Bildstödet möjliggör också självbestämmande och valmöjligheter i till exempel aktiviteter.

Varje hyresgäst har en stödperson, som ger stöd utifrån behov till exempel vid inköp och vid kontakter med hälso- och sjukvård. Stödpersonen upprättar också boendeplaner, initierar individuella planer med kommunens LSS-handläggare och har kontakt med godeman.

lunden collage