LUNDEN_Hus2_2005

LSS-Verksamhet

Sociala Missionen driver Lundens gruppboende som är ett boende med särskild service för vuxna enligt LSS (Lag och Stöd och Service).

Lunden erbjuder lägenheter med eget hyreskontrakt till fem vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lunden ligger i ett bostadsområde i Täby.

Kontakt:

Lasse Westberg, föreståndare
Varggropsvägen 8
187 69 TÄBY
Tel: 08-630 04 88, 070-630 13 32
E-post: lasse.w@socialamissionen.se