Sociala Missionen tar ställning mot förlängning av den tillfälliga lagen

Tillsammans med flera andra organisationer inom civilsamhället har vi i en debattartikel riktat kritik mot den väntade förlängningen av den tillfälliga lagen. Vi har alla sett de allvarliga konsekvenserna som den tillfälliga lagen medfört, bl.a. för splittrade familjer. Samtidigt är det oklart i vilken utsträckning lagen har bidragit till att minska antalet asylsökande i Sverige, vilket var dess uttryckliga syfte. I artikeln uppmanas därför riksdagen att inte förlänga den tillfälliga lagen utan att återgå till den tidigare ordningen.

Läs artikeln här:

https://www.gp.se/debatt/låt-den-tillfälliga-asyllagen-bli-just-tillfällig-1.15670172?fbclid=IwAR3W_ncMEMvTOlPUKoD8c51j7D2fb-xujVBlTx9L5Oj7q2lli1AwKShAduY

 

Flyktingrådgivningen har tillfälligt ärendestopp

Då Sociala Missionen har fått många förfrågningar om rådgivning och insatser inom asyl- och familjeåterföreningsområdet har vår flyktingrådgivning för närvarande inte kapacitet att ta emot nya ärenden eller förfrågningar. Kontakt och rådgivning i pågående ärenden fortsätter dock som vanligt.

Vi återkommer med mer information om när vi igen kan återöppna rådgivningen för nya ärenden.

Tack för er förståelse.

Med vänliga hälsningar,

Sociala Missionen

 

Temporary stop for new inquiries to our refugee counselling

Our refugee counselling has received many inquiries and we have now reached our capacity. We now have a temporary stop for receiving new cases or inquiries to our refugee counselling. Contact and legal advice is however continuesly offered in ongoing cases.

We will return with more information when we will be able to re-open our counselling for new cases.

Thank you for your understanding.

Best regards,

Sociala Missionen

Aktuell information om Gymnasieskolan Futurum

Skolinspektionen har beviljat tillstånd för Magelungen utveckling AB att ta över Gymnasieskolan Futurum. Det är det lyckliga slutet på en lång process som påbörjades våren 2018.

Redan vid årsmötet 2018 kunde vi informera de närvarande ombuden om diskussionerna med Magelungen om att ta över skolan, som startats och drivits av Sociala Missionen sedan början av 2000-talet. Planerna på överförande av skolan möttes dock av oväntade svårigheter, då Skolinspektionen på försommaren 2018 avslog Magelungens ansökan om skoltillstånd. Sedan dess har Sociala Missionen under snart ett år drivit skolan vidare i nära samverkan med Magelungen, med inriktningen att trots allt kunna genomföra överföringen. Vi har informerat om detta i årsredovisningen, samt vid höstmötet 2018 och årsmötet 2019, som hölls i april. Bara dagarna efter årsmötet meddelade Skolinspektionen sitt beslut.

Skolinspektionens beslut innebär alltså att Futurum kommer att leva vidare, att alla nuvarande elever kommer att kunna fullfölja sina studier på skolan och att skolan också kommer att kunna ta in nya elever till hösten. Skolan har, trots den osäkra situationen under våren, ett rekordstort söktryck inför nästa skolår.

All personal på Futurum har erbjudits att följa med i övergången till Magelungen.

Skolan kommer som tidigare att vara en liten skola med små grupper och kommer att vända sig till elever i behov av särskilt stöd.

De program som kommer att finnas på skolan är Handelsprogrammet, Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion.

Futurum har, med Sociala Missionen som huvudman, en lång tradition att bedriva gymnasieskola med hög kvalitet och med ett stort hjärta. Detta är en tradition som Magelungen också har på sina övriga gymnasieskolor och Magelungen tänker föra denna tradition vidare.

Skolan kommer i fortsättningen att heta Magelungens gymnasium Liljeholmen.

Mer information om skolans nya huvudman finns på https://magelungen.com/skola/gymnasium/

Med vänliga hälsningar

Dag Fagerhem, ordförande i Sociala Missionen.