Kallelse till extra årsmöte och inbjudan till ombudsmöte

Sociala Missionens extra årsmöte och ombudsmöte kommer att äga rum tisdagen den 17 september 2019 i Abrahamsbergskyrkan. Kaffe och smörgås serveras från 18.00 och mötet börjar 18.30. Kallelse och dagordning, valberedningens förslag samt fullmakt för ombud finns nedan som bilagor.

Förra året tillsatte Sociala Missionen en framtidsutredning, med diakonen Anna Ardin som utredare, och med en styrgrupp från Equmeniakyrkan, Equmenia, medlemsförsamlingarna och Sociala Missionens styrelse. Vid ombudsmötet kommer Anna att redogöra för utredningen och dess förslag, och styrgruppens ordförande, regional kyrkoledare Jenny Dobers, för styrgruppens rekommendationer. Det är församlingarnas behov som ska tillgodoses. Vid det extra ombudsmötet är ambitionen att alla ombud ska få en bra grund för att ta med sig frågor och tankar att bolla med sin egen församling, som grund för den fortsatta processen. Diakoniframtidsutredningen och styrgruppens rekommendationer finns med som bilagor nedan.

Bilagor:

Kallelse samt dagordning till extra årsmöte och ombudsmöte 17 sept

Valberednings förslag till val av ny ordförande samt fyllnadsval av en styrelseledamot

FULLMAKT ombud 20190917

 

DIAKONIFRAMTIDSUTREDNINGEN_20190630 Styrgruppens medskick till Diakoniframtidsutredningen

Styrgruppens medskick till Diakoniframtidsutredningen

 

Marsch mot ensamhet

Marsch mot ensamhet, klicka här!

 

Forskning visar att ofrivillig ensamhet är lika farligt för hälsan som rökning och övervikt. Alla behöver känna tillhörighet och gemenskap med andra för att må bra. Undersökningar visar att många i Sverige lider av ensamhet, både yngre och äldre personer.

Den 14/9 arrangerar nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet  i samarbete med Sociala missionen och Hela människan i Stockholms län en marsch för att uppmärksamma ensamhet som ett växande folkhälso- och samhällsproblem.

Extra årsmöte och ombudsmöte

Tisdagen den 17 september kl. 18.30 kommer Sociala Missionen att hålla ett extra årsmöte och ombudsmöte i Abrahamsbergskyrkan. Kaffe och smörgås serveras från kl. 18.00. Se information om mötet nedan. Formell kallelse kommer att skickas senare.

Extra årsmöte ombudsmöte

Sociala Missionen tar ställning mot förlängning av den tillfälliga lagen

Tillsammans med flera andra organisationer inom civilsamhället har vi i en debattartikel riktat kritik mot den väntade förlängningen av den tillfälliga lagen. Vi har alla sett de allvarliga konsekvenserna som den tillfälliga lagen medfört, bl.a. för splittrade familjer. Samtidigt är det oklart i vilken utsträckning lagen har bidragit till att minska antalet asylsökande i Sverige, vilket var dess uttryckliga syfte. I artikeln uppmanas därför riksdagen att inte förlänga den tillfälliga lagen utan att återgå till den tidigare ordningen.

Läs artikeln här:

https://www.gp.se/debatt/låt-den-tillfälliga-asyllagen-bli-just-tillfällig-1.15670172?fbclid=IwAR3W_ncMEMvTOlPUKoD8c51j7D2fb-xujVBlTx9L5Oj7q2lli1AwKShAduY

 

Flyktingrådgivningen har tillfälligt ärendestopp

Då Sociala Missionen har fått många förfrågningar om rådgivning och insatser inom asyl- och familjeåterföreningsområdet har vår flyktingrådgivning för närvarande inte kapacitet att ta emot nya ärenden eller förfrågningar. Kontakt och rådgivning i pågående ärenden fortsätter dock som vanligt.

Vi återkommer med mer information om när vi igen kan återöppna rådgivningen för nya ärenden.

Tack för er förståelse.

Med vänliga hälsningar,

Sociala Missionen

 

Temporary stop for new inquiries to our refugee counselling

Our refugee counselling has received many inquiries and we have now reached our capacity. We now have a temporary stop for receiving new cases or inquiries to our refugee counselling. Contact and legal advice is however continuesly offered in ongoing cases.

We will return with more information when we will be able to re-open our counselling for new cases.

Thank you for your understanding.

Best regards,

Sociala Missionen