Sociala Missionens årsmöte den 27 april 2020

Sociala Missionens årsmöte hålls den 27 april 2020. Mötet kommer att hållas i Immanuelskyrkan. Årsmötet börjar kl. 18.30. Fika serveras från kl. 18.00.