Samtal kring Sociala Missionens framtid 5 mars 2020

Sociala Missionen bjuder in till fortsatt samtal om Sociala Missionens framtid den 5 mars 2020 och församlingarnas diakoni. Mötet börjar kl. 18.30. Fika serveras från 18.00.

Anmälan görs senast den 2 mars till info@socialamissionen.se