Inbjudan till samtalskväll 5 december kl 18 samt Styrelsens lägesrapport kring Diakoniframtidsutredningen

Inbjudan till samtalskväll om Sociala Missionens framtid
Dag och tid: Torsdag 5 december kl. 18.00
Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, närmsta T-banestation Medborgarplatsen

Teman:
Vilka diakonala behov finns i vår församling och i Region Stockholm?
Är en omvandling av Sociala Missionen till ett diakonalt center för samordning i enlighet med Diakoniframtidsutredningens förslag något som skulle vara till gagn för din församling?
Vad kan vi göra bäst tillsammans genom Sociala Missionen?
Vilket stöd behöver vi i vår församling och tillsammans med andra församlingar från Sociala Missionen?

Bakgrund:
Sociala Missionens styrelse initierade under 2018 en utredning om Sociala Missionens framtid. Equmeniakyrkan och Sociala Missionen tillsatte en styrgrupp och diakonen Anna Ardin genomförde på styrgruppens uppdrag en omfattande utredning. Utredningen och styrgruppens rekommendationer presenterades i somras och finns på Sociala Missionens hemsida (http://socialamissionen.se/).
Uppdraget att ta fram konkreta förslag till den framtida inriktningen av Sociala Missionens arbete vilar på Sociala Missionens styrelse, besluten tas av ombuden från de församlingar som är medlemmar i Sociala Missionen. Styrelsen vill driva sitt arbete i nära dialog med alla församlingar i Equmeniakyrkan Region Stockholm oavsett om man är medlem i Sociala Missionen.

För församlingarna i norra delen av regionen ordnas på lokalt initiativ en sådan samtalskväll. Styrelsen bjuder nu in församlingarna i Stockholms stad och söderort till en kväll där vi i mindre grupper och storgrupp får samtala om hur vi tillsammans bäst kan svara mot de diakonala behov som finns och hur vi på mest effektiva sätt kan få stöd i allt det värdefulla arbete som görs i församlingarna.
För Sociala Missionens framtidsarbete är det av avgörande vikt att få ta del av församlingarnas behov, förslag och synpunkter. Vi hoppas därför att många församlingar blir representerade!

Varmt välkomna!
Styrelsen för Sociala Missionen genom
Sven Erik Wånell
ordförande, tfn 070 725 03 65

 

Styrelsens rapport kring Sociala missionens framtid