Höstmöte 2019-11-26

Kallelse till Höstmöte tisdag 26 november 18.00

Sociala Missionens höstmöte hålls tisdagen den 26 november.

Vi har mötet i Betlehemskyrkans konferenslokaler, Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 trappor, närmaste T-banestation är Rådmansgatan.
Vi börjar med kaffe kl. 18.00 och startar mötet 18.30.

Punkter som ska behandlas
Budget för 2020
Lägesrapport arbetet med Sociala Missionens framtid utifrån Diakoniframtidsutredningen

Budgeten sänds ut i vecka 45.

Välkommen!

Stockholm 2019-10-21

Sven Erik Wånell
ordförande

 

 

Handlingar till höstmötet 26 november

FULLMAKT ombud 20191126

Verksamhetsplan & Budget 2020

välkomstbrev höstmöte 20191126

Ombuden i Sociala Missionen

 

Kallelse till Höstmöte tisdag 26 november 18.00

 

Sociala Missionens höstmöte hålls tisdagen den 26 november.

Vi har mötet i Betlehemskyrkans konferenslokaler, Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 trappor, närmaste T-banestation är Rådmansgatan.

Vi börjar med kaffe kl. 18.00 och startar mötet 18.30.

Punkter som ska behandlas

  • Budget för 2020
  • Lägesrapport arbetet med Sociala Missionens framtid utifrån Diakoniframtidsutredningen

Budgeten sänds ut i vecka 45.

 

Välkommen!

 

Stockholm 2019-10-21

 

Sven Erik Wånell

ordförande