Handlingar till Höstmöte 2019-11-26

Handlingar till höstmötet 26 november

FULLMAKT ombud 20191126

Verksamhetsplan & Budget 2020

välkomstbrev höstmöte 20191126

Ombuden i Sociala Missionen

Kallelse till Höstmöte tisdag 26 november 18.00

 

Sociala Missionens höstmöte hålls tisdagen den 26 november.

Vi har mötet i Betlehemskyrkans konferenslokaler, Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 trappor, närmaste T-banestation är Rådmansgatan.

Vi börjar med kaffe kl. 18.00 och startar mötet 18.30.

Punkter som ska behandlas

  • Budget för 2020
  • Lägesrapport arbetet med Sociala Missionens framtid utifrån Diakoniframtidsutredningen

Budgeten sänds ut i vecka 45.

 

Välkommen!

 

Stockholm 2019-10-21

 

Sven Erik Wånell

ordförande