Kallelse till extra årsmöte och inbjudan till ombudsmöte

Sociala Missionens extra årsmöte och ombudsmöte kommer att äga rum tisdagen den 17 september 2019 i Abrahamsbergskyrkan. Kaffe och smörgås serveras från 18.00 och mötet börjar 18.30. Kallelse och dagordning, valberedningens förslag samt fullmakt för ombud finns nedan som bilagor.

Förra året tillsatte Sociala Missionen en framtidsutredning, med diakonen Anna Ardin som utredare, och med en styrgrupp från Equmeniakyrkan, Equmenia, medlemsförsamlingarna och Sociala Missionens styrelse. Vid ombudsmötet kommer Anna att redogöra för utredningen och dess förslag, och styrgruppens ordförande, regional kyrkoledare Jenny Dobers, för styrgruppens rekommendationer. Det är församlingarnas behov som ska tillgodoses. Vid det extra ombudsmötet är ambitionen att alla ombud ska få en bra grund för att ta med sig frågor och tankar att bolla med sin egen församling, som grund för den fortsatta processen. Diakoniframtidsutredningen och styrgruppens rekommendationer finns med som bilagor nedan.

Bilagor:

Kallelse samt dagordning till extra årsmöte och ombudsmöte 17 sept

Valberednings förslag till val av ny ordförande samt fyllnadsval av en styrelseledamot

FULLMAKT ombud 20190917

 

DIAKONIFRAMTIDSUTREDNINGEN_20190630 Styrgruppens medskick till Diakoniframtidsutredningen

Styrgruppens medskick till Diakoniframtidsutredningen