Sociala Missionen tar ställning mot förlängning av den tillfälliga lagen

Tillsammans med flera andra organisationer inom civilsamhället har vi i en debattartikel riktat kritik mot den väntade förlängningen av den tillfälliga lagen. Vi har alla sett de allvarliga konsekvenserna som den tillfälliga lagen medfört, bl.a. för splittrade familjer. Samtidigt är det oklart i vilken utsträckning lagen har bidragit till att minska antalet asylsökande i Sverige, vilket var dess uttryckliga syfte. I artikeln uppmanas därför riksdagen att inte förlänga den tillfälliga lagen utan att återgå till den tidigare ordningen.

Läs artikeln här:

https://www.gp.se/debatt/låt-den-tillfälliga-asyllagen-bli-just-tillfällig-1.15670172?fbclid=IwAR3W_ncMEMvTOlPUKoD8c51j7D2fb-xujVBlTx9L5Oj7q2lli1AwKShAduY