Sociala Missionen vädjar till regeringen

Flyktingar som beviljats familjeåterförening har möjlighet att ansöka om bidrag för kostnader för anhörigas resor till Sverige. För familjer är en återförening förenad med höga kostnader. Många saknar medel för att själva kunna betala för sina anhörigas flygbiljetter. Bidraget utgör därför ofta en viktig förutsättning för att en återförening ska kunna komma till stånd. I budgeten avseende 2019 har anslagen för bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige minskat kraftigt. Anslagen räcker till långt färre ansökningar än vad som tidigare varit fallet. För berörda innebär det att familjernas återförening försvåras, och i vissa fall, omöjliggörs. Sociala Missionen vädjar därför till regeringen att i vårbudgeten höja nivån på anslagen.

Vädjan till regeringen angående bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till resor till Sverige