Bostadslösa barn

Sociala Missionen tillsammans med Rädda Barnen och Barnrättsbyrån uppmärksammar utsattheten för bostadslösa barn i Sundbyberg. Läs vårt brev till Sundbybergs politiska ledning här: Skrivelse Sundbyberg, bostadslösa barn, april 2019.