Sociala Missionen yttrar sig om familjeåterförening

Sociala Missionen har i sitt arbete med familjeåterförening sett de svåra konsekvenserna som blivit följden av de begränsningar i rätten till familjeåterförening som infördes i den tillfälliga lagen. Föräldrar och barn som separerats på grund av krig har inte kunnat återuppta sitt familjeliv. Familjer blir kvar i ohållbara situationer och anknytnings­personens etablering fördröjs. Till det kommer den stora osäkerheten som nu präglar rättsområdet. Den medför att splittrade familjer hålls i ovisshet kring om och när en återförening kommer att bli möjlig.

Läs hela Sociala Missionens yttrande till lagförslaget om förlängning av den tillfälliga lagen här: Sociala Missionen, yttrande till lagrådsremiss, 15 mars 2019.