Årsmöte 2019

Sociala Missionens årsmöte kommer att äga rum den 24 april 2019 kl. 18 i Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Stockholm.