Sociala Missionen medverkar på Barnrättsdagarna 2019

 

Sociala Missionen kommer medverka på Barnrättsdagarna 2019 som har temat ”Barn i utsatta situationer”. Barnrättsdagarna anordnas av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset och är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Syftet med de årliga konferenserna är att sprida kunskap om barnkonventionen och inspirera till att förverkliga den.

Sociala Missionen kommer hålla i en workshop där temat är ”Föräldrars föräldraansvar kontra barnets bästa”. Sociala Missionen möter i sitt socialrättsliga arbete många barnfamiljer i bostadslöshet. Socialtjänsten hänvisar allt oftare till föräldrars föräldraansvar och egenmakt i sina utredningar. Hur ställs egentligen föräldrars föräldraansvar mot barnets bästa? Vi kommer diskutera exempel från verkligheten med utgångspunkt i relevanta artiklar i barnkonventionen.

 

Barnrättsdagarna äger rum den 9-10 april 2019 i Örebro

För mer information om Barnrättsdagarna se www.barnrattsdagarna.se