Utredning om Sociala Missionens framtid

Detta projekt syftar till att utreda funktionen diakonal samordning och möjligheterna att utifrån Sociala Missionen som plattform och historisk grund att stärka Equmeniakyrkans diakonala arbete.Utredningen pågår till juni 2019 och kontaktperson är diakonen Anna Ardin. Prenumerera gärna på utredningens nyhetsbrev för att få inbjudningar och uppdateringar kring arbetet.