Samtal om barn i hemlöshet 23 augusti

Sociala Missionen deltar i ett samtal som Rädda Barnen anordnar den 23/8 om hur utmaningarna ser ut i Stockholm för barn och barnfamiljer som lever i hemlöshet. Rädda Barnen arbetar för att synliggöra vilka konsekvenser bostadsbristen får för barn och vill se ett starkare barnperspektiv i bostadsdebatten. Som ett led i detta arbete bjuds politiker, tjänstemän och aktörer från civilsamhället till ett samtal om hur vi gemensamt tar ansvar för att alla barn ska ha en plats att kalla hemma.

Hearingen äger rum den 23 augusti, 10.00- 12.00 i Folkets Husby i Husby. Anmälan görs till  Soares Lindberg, Maria (maria.soares.lindberg@rb.se) senast den 16 augusti. Sprid gärna! Läs mer i infobladet om hearingen.