Länsstyrelsen stödjer vårt arbete med asylsökande

Glädjande nyheter igen – Sociala Missionen har beviljats medel från Länsstyrelsen i Stockholm för ytterligare ett samarbetsprojekt kring asylsökande, denna gången med Rissnekyrkan, Tenstakyrkan och Jakobsbergskyrkan. Projektet startar 1 september och pågår fram till 31 december 2019. Projektet heter ”Tillsammans för asylsökandes inkludering” och erbjuder asylsökande svenskaundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter.

–Vi ser fram emot att samarbeta även med dessa församlingar, och att utveckla vårt arbeta för och med asylsökande, säger Beatrice Amsenius, tf. verksamhetschef på Råd & Stöd.