Sociala Missionens årsmöte 2018

Dag: Måndag 16 april 2018. Tid:18.00 (fika serveras från kl. 17.30). Plats: Abrahamsbergskyrkan, Bävervägen 45, Bromma. Hitta dit: Kyrkan ligger nära T-station Abrahamsberg. Du hittar mer info på www.abrahamsbergskyrkan.se

Vid årsmötet behandlas verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017, samt val av styrelse och revisorer för 2018 och övriga frågor i enlighet med Sociala Missionens stadgar. Vi kommer också att ge aktuell information om verksamheten och om pågående samarbetsprojekt, tillsammans med några av våra medlemsförsamlingar. Se handlingar till årsmötet här:

Vänligen meddela deltagande samt ombudens namn och e-postadress, senast 9 april till info@socialamissionen.se eller till Sociala Missionen, Högbergsgatan 31 A, 116 20 Stockholm. Frågor om årsmötet kan skickas till den e-postadressen.

Vi önskar er varmt välkomna.

Dag Fagerhem, styrelseordförande