Utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen

Torsdagen den 21 september arrangerar Sveriges kristna råd (SKR) en högaktuell utbildningsdag
om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till präster och
pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen
under asylprocessen. Hittills har tio utbildningar ordnats runt om i landet och
responsen har varit mycket positiv. Denna gång ordnas utbildningen i Jönköping tillsammans
med Jönköpings ekumeniska samarbetsråd och studieförbundet Bilda. Läs mer här: Ubildning konvertitdag 2017