Socionomen om hemlöshet

Tidskriften Socionomen har i nr 8 2016 tema hemlöshet. Sociala Missionen möter många människor som saknar egen bostad och har fått ge sin bild av situationen för bostadslösa barnfamiljer.